Czech Slovak

SANAKRYL akrylátový lak PROFI / AL

je vodou ředitelný antikorozní lak pro dočasnou antikorozní ochranu kovových podkladů. Může sloužit jako transportní základ i jako základní nátěr pod vrchní vodou ředitelné i rozpouštědlové nátěrové hmoty.

Oblast použití

SANAKRYL akrylátový lak profi / AL je určen zejména pro dočasnou antikorozní ochranu povrchů ocelových a litinových výrobků při skladování, manipulaci a dopravě. Nepoškozený nátěrový film může sloužit jako transportní základ, nebo jako základní nátěr pod vrchní vodou ředitelné i rozpouštědlové nátěrové hmoty.

Nátěrová hmota se nanáší na dokonale očištěný, mastnot, rzi a okují zbavený podklad při teplotách
10°C - 30°C. V případě nutnosti urychlení proschnutí lze film přisoušet při teplotách 30°C - 50°C.
Nářadí a zařízení je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Ke stažení