Czech Slovak

SANAKRYL akrylátový lak PROFI / MRS

je jednosložková transparentní vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi čistě akrylátové disperze a speciálních aditiv. Vyznačuje se vysokou odolností na povětrnosti, vysokou světlostálostí a odolností proti růstu mechů a lišejníků na jeho povrchu.

Oblast použití

SANAKRYL akrylátový lak PROFI / MRS je určen zejména pro konečnou povrchovou úpravu betonové, vláknocementové a zejména ocelové střešní krytiny, dále pak vláknocementových a třískocementových fasádních obkladových desek. Je možné jeho použití i pro povrchovou úpravu vyzrálých nepochůzných betonových ploch.

Ke stažení