Czech Slovak

SANAKRYL antikor EP/FAST

je dvousložková vodou ředitelná nátěrová hmota, která je svým chováním a vlastnostmi blízká rozpouštědlovým nátěrovým hmotám. Na rozdíl od nich však neobsahuje nebezpečná rozpouštědla. Je určená pro základní nátěry kovových konstrukcí s vysokým korozním namáháním.

Oblasti použití:

SANAKRYL antikor EP/FAST je připraven z vodné disperze epoxidové pryskyřice, vodou ředitelného ekologického aminického tvrdidla, speciálních antikorozních a barevných pigmentů, plniv a speciálních aditiv upravujících její vlastnosti. Nátěry se vyznačují vynikající adhezí na různé kovové podklady (železo, hliník, pozink), výbornou korozní a chemickou odolností, rapidně rychlým zasycháním, povrchovou hladkostí (bez nutnosti broušení) a velmi snadnou aplikací (díky vysoké odolnosti vůči stékání lze aplikovat ve větší tloušťce). Najde uplatnění v kovoprůmyslu, ve slévárenském a strojírenském průmyslu.
SANAKRYL antikor EP/FAST je určen pro různé typy aplikace stříkáním, a to zejména nízkotlaké, vysokotlaké (airless), elektrostatické i speciální (mísící 2K zařízení). Lze jej nanášet také štětcem nebo válečkem. Jako vrchní nátěr může být použit SANAKRYL mat PROFI, SANAKRYL lesk PROFI a zejména SANAKRYL 2K PUR.

Ke stažení