Czech Slovak

SANATHERM B silikon PREVENSIL

silikonová fasádní barva

Způsoby nanášení

pouzitipouzitipoužití

Oblast použití

SANATHERM B silikon PREVENSIL je určen zejména pro venkovní použití speciálně na fasády domů, u kterých je nebezpečí napadení houbami, plísněmi anebo řasami, tj. fasády v oblastech, kde se toto napadení vyskytuje, případně jsou v blízkém kontaktu se vzrostlou zelení a fasády, které byly biotického napadení zbaveny. SANATHERM B silikon PREVENSIL je určen pro povrchovou úpravu vápenných, vápenocementových, cementových omítek, akrylátových, silikátových a silikonových šlechtěných omítek a nátěrů a dalších podkladů jako jsou cihly, stavební kámen apod. Je vhodný pro nátěry fasád, které musí zajistit odvětrání většího množství vodních par. Nátěry se vyznačují také vysokou odolností UV záření a povětrnostním vlivům, vodoodpudivostí, nízkou vodopropustností, velmi nízkým difuzním odporem pro vodní páru a nízkou špinivostí.

Zpracování

Podklady musí být soudržné, prosté vápenných výkvětů, vyzrálé 4-6 týdnů, včetně vysprávek. Musí být zbaveny biologické kontaminace (za mokra! – použijte SANATHERM odstraňovač plísní), starých vápenných, hlinkových a jiných nepřilnavých nátěrů, případně odmaštěné roztokem přípravku ETERNAL odmašťovač. Savé podklady je nutné penetrovat. Penetrace se provádí výhradně prostředky FORTE penetral nebo SANATHERM PN.

Na připravený podklad se nanáší fasádní barva SANATHERM B silikon PREVENSIL ve dvou vrstvách. Druhá vrstva se nanáší až po zaschnutí první, tj. dle povětrnostních podmínek za 4-24 hodin. Fasádní barvu je možné dle použité nanášecí techniky ředit vodou až do 10 hm.%. SANATHERM B silikon PREVENSIL je možné nanášet při teplotách v rozmezí 5–30°C. Nesmí se nanášet při přímém intenzivním slunečním svitu.

Spotřeba

0,30–0,60 kg/m2

Balení

10 kg

Ke stažení