Czech Slovak

SANATHERM LZH

lepící a zpevňovací hmota do zateplovacího systému SANATHERM

Způsoby nanášení

Oblast použití

SANATHERM LZH se používá k lepení termoizolačních desek na vyspravený a penetrovaný povrch zdí budov, zateplovaných systémem SANATHERM. Dále se SANATHERM LZH používá k lepení armovací tkaniny na povrch termoizolačních desek a k jejímu zpevnění.

Zpracování

Do čisté nádoby se nalije 1 hm. díl vody a za stálého míchání se přisypou 4 hm. díly SANATHERM LZH. Směs se dokonale míchá po dobu pěti minut, pět minut se nechá v klidu a po této době se ještě dvě minuty míchá. Na obvodu polystyrenové tepelně izolační desky se z připraveného lepicího tmelu vytvoří rámeček široký asi 6 cm a v ploše desky několik terčů průměru nejméně 10 cm. Deska se umístí na podklad a přitlačí se. Na minerální tepelně izolační desky se tmel nanáší v celé ploše zubovým hladítkem. Po umístění všech desek, vypracování detailů a zarovnání nerovností se nejdříve za 24 hod. nanese na termoizolační desky nerezovým hladítkem vrstva tmelu, připraveného výše uvedeným způsobem a do této vrstvy se vtlačí armovací tkanina. Další pás tkaniny se umístí do vrstvy tmelu s 10 cm přesahem. Po vtlačení tkaniny do tmelu se způsobem "mokrý do mokrého" nanese další zarovnávací vrstva tmelu. Celková síla vrstvy tmelu použitého pro armovací tkaninu je 3-4 mm. S lepícím zpevňovacím tmelem SANATHERM LZH je možné pracovat v rozmezí teplot 5–30°C.

Podrobné informce o aplikaci naleznete v aplikačním předpisu Zateplovací systém a fasádní hmoty.

Spotřeba:

lepení desek: 3,0–5,0 kg/m2
armování: 4,0–5,0 kg/m2

Balení

25 kg

Ke stažení