Czech Slovak

Systém termoizolačního a protiplísňového nátěru

Termoizolační nátěr zbaví stěny vlhnutí a tepelných mostů

> Vlhnou vám zdi?

> Pozorujete na stěnách tvorbu plísní?

> Cítíte při kontaktu se stěnou nepříjemný chlad?

> Chcete se zbavit tepelných mostů?

Tyto problémy účinně řeší ETERNAL IN Thermo.

Omezte vlhnutí stěn

Teplý vzduch do sebe pojme mnohem více vlhkosti než vzduch studený. Jedná se o základní fyzikální jev odpovědný za déšť, sníh, mlhu, jinovatku, námrazu na stromech či zamlžení skel ve studeném autě. Projevuje se také uvnitř našich obydlí. Přesáhne-li vlhkost vzduchu uvnitř místnosti určitou mez, začne se tato vlhkost na nejstudenějších místech srážet. Nejčastěji můžeme srážení pozorovat na orosených sklech oken, běžně se vlhkost sráží na povrchu nadokenních překladů či v chladných rozích místností. Zvýšením povrchové teploty stěn pomocí nátěru ETERNAL IN Thermo tomuto srážení vlhkosti zabráníte.

Odstraňte příčiny vzniku plísní

Plísně a houby rostou ve vlhkém prostředí. Mykotoxiny produkované hou­bami a plísněmi jsou více či méně toxické, patří mezi silné alergeny a řada z nich je dokonce rakovinotvorných. S výtrusy a spórami se tyto látky do­stávají do ovzduší. Povrch stěn porostlý houbami či plísněmi proto není jen estetický nedostatek, ale představuje vážné zdravotní riziko.

Nátěr barvou ETERNAL IN Thermo omezuje vlhnutí stěn a vytváří tak pod­mínky, ve kterých houby a plísně nerostou. Odstraňuje tedy příčinu vzniku plísní, nikoliv plísně samotné. Na místa ošetřená termoizolačním nátěrem se plísně a houby nevracejí.

                                                 

Zřetelně viditelné studené kouty místnosti z pohledu termokamery,

ideální místo pro plošnou aplikaci ETERNAL In Thermo.

 

Zbavte se tepelných mostů a chladných míst

Tepelné mosty jsou místa v konstrukci, která vlivem nedostatečné tepel­né izolace odvádějí vnitřní teplo více než jiné části domu či bytu. Jejich povrchová teplota je až o několik stupňů nižší než teplota okolního zdi­va. Zpravidla jimi bývají severní stěny, štíty, nadokenní betonové překla­dy, rohy místností nebo nezateplené stropy. Nejlépe jsou tato místa vidět pomocí speciální ter­mokamery. Opravdu výrazné tepelné mosty pak poznáme snadno i bez speciálních mě­řících přístrojů. Na nej­chladnějších místech vlivem kondenzace do­chází k vlhnutí stěn a tvorbě plísní, z jiných míst na nás dýchá „jen“ nepříjemný chlad.

Abychom však skutečně odstranili nebo alespoň výrazně zmírnili účinky tepelných mostů pomocí termoizolačního nátěru, je nutné nanášet ETER­NAL IN Thermo pouze na plochy těchto tepelných mostů, neboli natřít pouze studená místa s mírným přesahem. Jen tak dosáhneme rovnoměr­ného rozložení teplot v ploše a dlouhodobě zabráníme srážení vlhkosti.

Jak to celé funguje?

ETERNAL IN Thermo je naplněn speciálním tepelně izolačním plnivem, tvořeným mikroskopickými dutými skleněnými kuličkami, obsahujícími velmi zředený vzduch. Mikrokuličku si můžete představit jako mýdlovou bublinku s velmi tenkou stěnou. Skleněný povrch kuliček výborně odráží teplo. Silně zředěný vzduch uvnitř bublinky zase velmi dobře tepelně izo­luje. Barva naplněná těmito bublinkami vytváří podobnou strukturu jako pěnový polystyren.

Je třeba zdůraznit, že se pohybujeme v mikrosvětě. Rozměry bublinek do­sahují velikosti 50–100 tisícin milimetru. Tyto bublinky plavou rozptýleny v nátěrové hmotě a teprve po odpaření vody (vyschnutí barvy) na sebe těs­ně dolehnou a vytvoří potřebnou izolační vrstvu. Čím je tato vrstva silnější, tím obsahuje více izolačních mikrokuliček a tím vyšší je pak i izolační efekt.


Největší kuličky dosahují průměru 100 μm. Fotografie pořízená elektronovým mikroskopem.

Princip fungování nátěru ETERNAL IN Thermo

ETERNAL IN Thermo po nanesení na stěnu. V této fázi „plavou“ mikrokuličky v nátěrové hmotě.