Czech Slovak

Technická tkanina do hydroizolací - perlinka

výztužná tkanina (perlinka) do SANAKRYLU z polypropylenu.

Způsoby nanášení

Oblast použití

Je určena jako výztuž hydroizolační střešní fólie vytvořené ze střešních hydroizolačních hmot SANAKRYL TOP, SANAKRYL UV. Kromě plošného vyztužení zajišťuje také potřebnou a rovnoměrnou tloušťku hydroizolační fólie po celé ploše a slouží pro snadnou vizuální kontrolu tloušťky nanesené vrstvy hmoty SANAKRYL.

Zpracování

Podrobný pracovní postup aplikace je zpracován v samostatném aplikačním předpisu OCHRANA STŘECH.

Balení

Rozměry: šíře 1,02–1,05 m v návinu 200 m