Czech Slovak

Sanace balkonů, lodžií a teras

Systém pro sanaci balkonů, lodžií a teras je určený pro kompletní rekonstrukce i částečné opravy těchto ploch (balkónů, lodžií a teras) s použitím stěrkových hydroizolačních hmot FORTE BAK, FORTISOL a FORTISOL 1K.

Pro levnější a stavebně nenáročnou variantu sanace lze zvolit materiál FORTE BAK, který se nanáší na stávající podklad bez nutnosti jeho vybourání. Pro rozsáhlejší stavební zásah spojený s instalací nové keramické dlažby je vhodné zvolit materiály FORTISOL nebo FORTISOL 1K.

FORTE BAK je stěrková hydroizolační hmota určená pro celoplošné pochozí izolace balkonů a teras. Umožňuje sanovat balkóny a terasy s nevhodně provedenou nebo porušenou hydroizolací bez nutnosti odstranění vrstev, které jsou nad původní nefunkční hydroizolací. Nanáší se na vyspravené a očištěné podlahy z betonu, betonových nebo keramických neglazovaných dlaždic. Konečnou úpravu je možné provést nátěrovou hmotou ETERNAL stabil.

FORTISOL, FORTISOL 1K jsou dvoukomponentní resp. jednokomponentní stěrkové hydroizolační hmoty určené k vytvoření bezešvé hydroizolační vrstvy na betonovém podkladu. Nanášejí se na vyspravený, očištěný a penetrovaný soudržný betonový podklad. Na hydroizolační vrstvu se následně položí pochozí vrstva z keramické dlažby nebo jiného materiálu.

  • FORTISOL – smísením obou složek získáme 20 kg hydroizolační stěrkové hmoty. Materiál je vhodný pro větší souvislé plochy, kde zpracujeme celé množství.
  • FORTISOL 1K – mísí se s vodou, lze připravit i menší množství materiálu.

V systému sanace balkonů, lodžií a teras nacházejí uplatnění rovněž následující materiály, které jsou součástí systémového řešení.

FORTE vyrovnávací hmota je určena na vysprávky a vyrovnání podlah balkónů aj. před hydroizolací shora uvedenými hydroizolačními hmotami, vytvoření spádových mezivrstev a tenkovrstvých potěrů. Je použitelná na vodorovné i svislé plochy.

FORTE opravný beton slouží k opravám betonu a drobným betonářským pracím, které musí být po krátké době zatížitelné. Lze použít pouze na opravy vodorovných ploch.

ETERNAL stabil je nátěrová hmota s dobrou přilnavostí na betonové podklady, hydroizolačními vlastnostmi a velmi dobrou odolností povětrnostním vlivům a oděru určená k nátěrům betonových pochozích ploch. Vytváří matný nátěr s protiskluznými vlastnostmi.

FORTE pružný těsnicí pás je určen do hydroizolačních systémů k trvalému pružnému utěsnění dilatačních spár, přechodů mezi různými konstrukčními celky, materiály apod.

FORTE flex je tenkovrstvá flexibilní mrazuvzdorná lepicí malta pro venkovní i vnitřní prostředí. Je vhodná k lepení obkladů a dlažeb na vrstvu hydroizolace tvořenou hmotami FORTISOL a FORTISOL 1K.

Podrobný pracovní postup včetně detailů je podrobně zpracován v Aplikačním předpisu Hydroizolace.

Ke stažení