Czech Slovak

Bytový dům, Skuteč

Použitý materiál: SANATHERM B akrylát
Plocha: 1100 m²
Rok realizace: 1997

nátěr fasády