nátery striech
nátery kovov
nátery betónu
nátery podláh
nátery dreva
maliarske nátery
špeciálne nátery a dezinfekcia
cementové hmoty a hydroizolácie
fasádne nátery a omietkoviny
Nátery podláh

ETERNAL epoxy stabil

ET_epoxy_stabil_5+5kg_WEB
bílýsvětle šedý

dvojzložkový epoxidový email určený na vysoko odolné nátery betónových podláh s veľmi dobrou odolnosťou vode, oderu, zriedeným kyselinám i zásadám, asanačným roztokom len na vnútorné použitie

Spôsoby nanášania

použitípouziti použití

Oblasť použitia

ETERNAL epoxy stabil je určený na povrchovú úpravu betónových podláh v pivniciach, garážach, dielňach, predajniach, skladoch, výstavných priestoroch a pod. Je vhodný na povrchovú úpravu vnútorných betónových povrchov, vápenocementových a cementových omietok, dreva, drevovláknitých, drevotrieskových a sadrokartónových dosiek. Je možné ho použiť aj na vnútorné nátery kovových povrchov ošetrených antikoróznymi nátermi.

Spracovanie

Zložka A sa zmieša so zložkou B v pomere 1: 1 hm. dielov pomalým miešaním po dobu 5 minút. Po dokonalom premiešaní sa náterová hmota nechá stáť 15 minút, po tejto dobe sa opäť krátko zamieša a môže sa aplikovať. Na vhodnú konzistenciu sa pre jednotlivé aplikačné techniky riedi vodou po uplynutí indukčnej doby. ETERNAL epoxy stabil sa nanáša na pripravený penetrovaný podklad po 5 hodinách schnutia penetračného náteru. Vykonávajú sa 2 nátery s prestávkou medzi nátermi 24 hod. Náter je úplne vytvrdnutý po 7 dňoch pri normálnej teplote. Teplota podkladu i prostredia pri aplikácii musí byť minimálne 15 ° C, relatívna vlhkosť vzduchu maximálne 80%. Pre správny priebeh zasychania a zamedzenie tvorby defektov náteru je potrebné po dobu práce a zasychania zaistiť dostatočné vetranie. Náter je potrebné vykonávať po vrstvách minimálnej hrúbky. Pri požiadavke protišmykovej úpravy sa odporúča do prvého náteru vykonať vsyp piesku vhodnej frakcie (0,2-0,5 mm).

Betónové podklady pre ETERNAL epoxy stabil musia byť vyzreté, suché, súdržné, vyspravené, očistené a napenetrované farbou ETERNAL epoxy stabil (A: B = 1: 1) riedenou 25% vody. Nové a hladené betónové podlahy je potrebné vopred otryskať alebo obrúsiť.

Kovové podklady je potrebné ošetriť vhodným antikoróznym náterom napr. SANAKRYL antikor EP.

Upozornenie

Hmota vzniknutá zmiešaním zložiek A a B je spracovateľná do 2 hodín pri 20 ° C. Po uplynutí tejto doby nemožno náterovú hmotu použiť. Zvýšená teplota výrazne skracuje dobu spracovateľnosti. Práce nemožno vykonávať pri relatívnej vlhkosti vzduchu vyššej ako 80%. Vyššia relatívna vlhkosť môže ovplyvniť proces zasychania náteru a tým konečné vlastnosti náteru, prípadne spôsobiť vznik defektov.

Spotreba

0,4-0,5 kg / m2 (penetrácia + 2 vrstvy)

Balenie

10 kg (5 + 5)

 

KÚPIŤ NA E-SHOPE

 

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Natíraná plocha: m2
Typ natírané plochy:
Odhadovaná spotřeba pro daný počet vrstev je:
... kg

Vypočtená spotřeba je orientační údaj, závazné jsou vždy údaje v technickém listu výrobku.

Soubory ke stažení

 

zavřít
Strpení, prosím...