Czech Slovak

FORTE butyl těsnicí pás

samolepiaci pružný tesniaci pás

Oblasť použitia

FORTE butyl těsnící pás je pás z plsti z polypropylénových vlákien ošetrený jednostranne vrstvou butylkaučukového lepidla prekrytého ľahko oddeliteľnou ochrannou vrstvou. Pás dlhodobo odoláva vode a je dokonale vodotesný. Neodoláva ropným produktom a organickým rozpúšťadlám. Má vysokú rozťaznosť, použité butylkaučukové lepidlo má veľmi dobrú priľnavosť k stavebným podkladom, vysokú lepivosť a veľmi vysokú odolnosť starnutiu. FORTE butyl těsnící pás je určený do hydroizolačných systémov na utesnenie škár, prechodov medzi rôznymi konštrukčnými celkami a materiálmi v spojení s hmotami FORTISOL, FORTISOL 1K, FORTISOL UNI, FORTE BAK, SANAKRYL UV, SANAKRYL TOP. Nie je vhodný na lepenie spojov s mechanickým namáhaním.

Spracovanie

FORTE butyl těsnící pás sa po odstránení ochrannej fólie ukladá lepivou stranou na vrstvu čerstvej alebo zatuhnuté hydroizolačné hmoty. Pri ukladaní sa nenapína. Položený pás treba silou starostlivo v celej ploche pritlačiť k podkladu. Ďalšie vrstvou hydroizolačnej hmoty sa tesniaca pás prevrství.

Balenie

20 bm