Czech Slovak

FORTE opravný beton

rýchlo tvrdnúca hmota určená na drobné betonárske práce a opravy betónu

Spôsoby nanášania

Oblasť použitia

FORTE opravný beton je určený na drobné betonárske práce v interiéri aj exteriéri, opravy betónu, kotvenie, vyplnenie výtlkov a opravy vodorovných plôch, ktoré potrebné po krátkej dobe zaťažiť. Umožňuje rýchle vysprávky konštrukcií a podláh balkónov pred aplikaciou hydroizoláčnými hmotami FORTE BAK, FORTISOL, FORTISOL 1K. Vykonané opravy sú pochôdzne už po 2 hodinách. Vyznačuje sa rýchlym tuhnutím a tvrdnutím, vysokou priľnavosťou k podkladu, pevnosťou, odolnosťou mrazu a výbornou spracovateľnosťou. FORTE opravný beton nie je vhodný na živičné podklady, drevo, plasty a kovy.

Spracovanie

Zmiešaním suchej zmesi FORTE opravný beton s čistou studenou vodou vznikne ľahko spracovateľná hmota. Táto hmota sa nanáša vo vrstve hrúbky 2- 50 mm na pevný, čistý podklad ošetrený adhéznym môstikom, pripraveným z rovnakej zmesi. Pre väčšie hrúbky vrstiev a betonárske práce sa do rozmiešanej zmesi pridáva štrk zrnitosti 4-8 mm. Doba spracovateľnosti pripravenej hmoty je cca 30 minút pri 20 ° C. Po cca 2 hodinách je úprava pochôdzna. Hmotu je možné spracovávať pri teplote podkladu a prostredia v rozpätí 5 ° C-25 ° C.

Spotreba

16 kg suchej zmesi na 1 m2 pri hrúbke vrstvy 1 cm

Balenie

12,5 kg

Stiahnúť