Czech Slovak

FORTE pružný těsnicí pás

pružný tesniaci pás do hydroizolačných systémov

Oblasť použitia

FORTE pružný těsnící pás je určený do hydroizolačných systémov k trvalému pružnému utesneniu dilatačných škár, prechodov medzi rôznymi konštrukčnými celkami a materiálmi, kútov v spojení s hmotami FORTISOL, FORTISOL 1K, FORTISOL UNI, FORTE BAK, SANAKRYL UV, SANAKRYL TOP.

FORTE pružný těsnící pás je pružný, dokonale tesný pre vodu a vodnú paru, má vysoký difúzny odpor pre radón, vysokú prieťažnosť, odoláva alkalickému prostrediu, soliam, zriedeným kyselinám.

Spracovanie

FORTE pružný těsnící pás sa ukladá do vrstvy čerstvej hydroizolačnej hmoty, následné sa vrstvou hydroizolačnej hmoty tesniaci pás prevrství. FORTE pružný těsnící pás musí celou plochou doliehať na podklad, nesmie napr. V kútoch vytvárať dutinu v tvare fabiónu.

Spotreba

10 m, 50 m

Stiahnúť