Czech Slovak

FORTE vyrovnávací hmota

vyrovnávacia stierková hmota určená na silikátové podklady v interiéri aj exteriéri

Spôsoby nanášania

Oblasť použitia

FORTE vyrovnávací hmota je určená na vyrovnávanie vodorovných a zvislých plôch súdržných silikátových podkladov v hrúbke jednej vrstvy od 2-30 mm, vytváranie spádových medzivrstiev a tenkovrstvových poterov v interiéri aj exteriéri, na vysprávky a vyrovnávanie podláh balkónov pred hydroizoláciou hmotami FORTE BAK, FORTISOL, FORTISOL 1K a na vyrovnanie betónových podláh pred inštaláciou nášľapnej vrstvy. Umožňuje vytváranie klinových prechodov, nemá však samonivelizačné vlastnosti! Vyznačuje sa veľmi dobrou priľnavosťou na silikátové podklady s minimálnym zmršťovaním. Po dôkladnej penetráciu podkladu je FORTE vyrovnávací hmotu možné použiť aj na anhydritové podklady. FORTE vyrovnávací hmota nie je vhodná na živičné podklady, drevo, plasty a kovy.

Spracovanie

FORTE vyrovnávací hmota sa pripraví zmiešaním suchej zmesi s čistou studenou vodou a premiešaním. Takto pripravená hmota sa nanáša na čistý, pevný, napenetrovaný podklad. Po 24 hodinách je povrch pochôdzny a je možné naň lepiť obklady, dlažbu, prípadne nanášať iné finálnej úpravy či vrstvy. Práce je možné vykonávať pri teplote podkladu a prostredia v rozpätí 5 ° C - 20 ° C. Doba spracovateľnosti homogenizované hmoty je cca 30 minút pri 20 ° C.

Spotreba

cca 16 kg suchej zmesi na 1m2 vrstvy s hrúbkou 1 cm

Balenie

25 kg

Stiahnúť