nátery striech
nátery kovov
nátery betónu
nátery podláh
nátery dreva
maliarske nátery
špeciálne nátery a dezinfekcia
cementové hmoty a hydroizolácie
fasádne nátery a omietkoviny
Cementové hmoty a hydroizolácie

FORTISOL

FORTISOL_pytel+kanystr_WEB

mrazuvzdorná hydroizolačná stierková hmota určená na bezšvové izolácie a ochranu stavebných konštrukcií z betónu a ocele

Spôsoby nanášania

použitípoužití

Oblasť použitia

FORTISOL sa používa na izoláciu stavebných hmôt, konštrukcií a základov proti spodným vodám v nových aj starých stavbách ako pre vonkajšie, tak aj pre vnútorné izolácie. Vytvrdnutá vrstva hydroizolačnej hmoty je odolná proti spodným a tlakovým vodám, a to aj pri tlaku pôsobiacim smerom z podkladu. FORTISOL možno aplikovať aj na vlhký podklad. FORTISOL chráni betónové konštrukcie pred agresívnymi atmosferickými vplyvmi. Zabraňuje prieniku CO2 a SO2 do betónovej konštrukcie kanálov a štôlní podzemných a vodných stavieb. Zabraňuje tiež prieniku radónu z podložia. Slúži aj ako ochrana oceľových, betónových a železobetónových konštrukcií proti vode, vlhkosti a atmosferickým vplyvom. Je ho možné použiť aj ako izoláciu pod obkladový materiál napr. v kúpeľniach, plaveckých bazénoch, vodných nádržiach. Je vhodný aj ako izolácia jímok, septikov, kanálov a štôlní podzemných a vodných stavieb aj proti tlakovej vode pôsobiacej tlakom smerom z podkladu do 50 m pod hladinou spodnej vody. Na betónových podkladoch odoláva trvalému zaťaženiu vodou. (Nevzťahuje sa na aplikácie na kovových podkladoch). Je vhodný aj ako adhézny môstik pre dodatočné betonáže.

Spracovanie

Do čistej nádoby sa naleje FORTISOL zložka B (kvapalné) a za staleho miešania sa pozvoľna prisype FORTISOL zložka A (sypká). Pomer miesenia jednotlivých zložiek je 3 hm. diely zložky A s 1 hm. dielom zložky B. Hydroizolačná hmota sa dokonale premieša, najlepšie elektrickou vŕtačkou s miešadlom tak, aby neobsahovala hrudky sypkej hmoty a nebola napenená (min. 5 minút). Po tejto dobe sa hmota nechá 5 minút zrieť a opäť sa krátko zamieša. Aplikuje sa na vyzretý, súdržný, očistený od voľných mechanických častíc a odmastený, použite ETERNAL odmašťovač, vyspravený a napenetrovaný podklad najskôr 4 hod. Po nanesení penetrácie FORTE penetral. Nanáša sa po vrstvách nie hrubších ako 1 mm, čo zodpovedá spotrebe 1,0 - 1,3 kg / m2. Technologická prestávka medzi nanesením jednotlivých vrstiev je 24 hod.

Počas vytvrdzovania nesmie hydroizolačná hmota prísť do styku s vodou. Počas izolačných prác je potrebné zabrániť výronom vody použitím rýchlo odparujúcich cementov, príp. tmelov a po vytvrdnutí opravené miesto ošetriť podľa vyššie uvedeného návodu.

Vyspravenie podkladu

  • medzery, špáry a nerovnosti v podklade musia byť vyspravené cementovou maltou
  • výrony vody musia byť pred aplikáciou hmoty FORTISOL zastavené použitím rýchlo odparujúcím tmelom. Následne po vytvrdnutí je vhodné zabezpečiť tieto miesta armovacou sklenenou tkaninou vloženou do hmoty FORTISOL.
  • rohy a hrany na stenách je potrebné vystužiť sklenenou tkaninou alebo tesniacou pružnou páskou do hmoty FORTISOL, napojenie podlahy na stenu zaobliť cementovou maltou (fabión) a vystužiť sklenenou tkaninou alebo tesniacou pružnou páskou do hmoty.

Spotreba

netlakovej izolácie pod obklad: 1,00-1,50 kg / m2 (1 vrstva)

izolácie do 1m pod úroveň terénu proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode: 2,00 - 3,00 kg / m2 (2-3 vrstvy)

izolácia od 1 m- 50 m pod úrovňou terénu proti vode pôsobiacej tlakom z podkladu: 4,00 - 6,00 kg / m2 (3-4 vrstvy)

Balenie

20 kg (15 + 5 kg)

 

KÚPIŤ NA E-SHOPE

 

KALKULAČKA SPOTŘEBY

Natíraná plocha: m2
Typ natírané plochy:
Odhadovaná spotřeba pro daný počet vrstev je:
... kg

Vypočtená spotřeba je orientační údaj, závazné jsou vždy údaje v technickém listu výrobku.

Soubory ke stažení

 

zavřít
Strpení, prosím...