Czech Slovak

Poruchy náterov a ich odstraňovanie?

1. Aligátorovanie

 

Popis poruchy

Vzorové praskanie náteru podobajúce sa šupinám kože aligátora

Možné príčiny

 • použitie tvrdej náterovej hmoty napr. alkydu na pružnejšiu podkladovú náterovú hmotu
 • náter vrchnej farby na dostatočne nepreschnutý základný náter
 • rýchle starnutie olejového náteru vplyvom kolísania teploty

 

Odstránenie poruchy

Starý náter dôkladne odstráňte, podklad obrúste, oškrabte a odmastite.

Drevo napustite bezfarebným FORTEKRYL napúšťadlom na drevo a po zaschnutí natrite lazúrou na drevo FORTEKRYL lazúra KLASIK alebo FORTEKRYL lazúra PREMIUM. Pri požiadavke krycieho náteru použite systém základného a vrchného náteru tvoreného farbou ETERNAL na drevo základný a po preschnutí aplikujte vrchný náter farbou ETERNAL mat Revital.

Plechový podklad a kovové konštrukcie obrúste, hrdzou napadnuté a skorodované plochy očistite, odmastite prípravkom ETERNAL odmasťovač, alebo ETERNAL odmasťovač DIRECT. Natrite základnou antikoróznou farbou ETERNAL antikor akrylátový, po uschnutí základného náteru aplikujte vrchný náter farbou ETERNAL mat akrylátový, ETERNAL lesk akrylátový. Je možné použiť aj farbu ETERNAL na kovy vhodnú na základné aj vrchný nátery.

 

2. Vyblednutie a fľaky

 

Popis poruchy

Svetlé škvrny alebo celá plocha na vonkajších stenách budov, alebo vnútorných stenách interiérov v miestach s intenzívnym slnečným žiarením.

 

Možné príčiny

Exteriér

 • Použitie natónovanej omietky, alebo náterové hmoty s nízkou odolnosťou voči UV žiareniu. Jasne červené, žlté a modré organické pigmenty majú menšiu odolnosť.
 • Svetlé škvrny (mapy) na fasáde vzniknuté pri nátere na nevyzreté omietky.

Interiér

 • Použitie interiérovej na​​tónovanej farby na nevyzretú omietku, nezreagované vápno v podklade rozloží farebné pigmenty a vzniknú fľaky.
 • Použitie interiérové ​​farby s nestálobarevnými pigmentami, čo v mieste intenzívneho slnečného žiarenia spôsobí vyblednutie náteru.

 

Odstránenie poruchy

Použitie interiérových a fasádnych farieb s obsahom stálofarebných (anorganických) pigmentov. Overte vyzretosť podkladu (min. 30 dní, radšej dlhšie). Kontrolu vykonajte riedeným roztokom fenolftaleínu. Ružový výsledok testu znamená, že omietka ešte nie je vyzretá. Vonkajšiu omietku očistite, umyte, penetrujte prípravkom FORTE penetral alebo SANATHERM PN a natrite farbou SANATHERM B akrylát alebo SANATHERM B silikón so stálofarebnými pigmentami. V interiéri voľte svetlejšie tóny, kde vyblednutie nie je tak zreteľné. Použite stálofarebné maliarske farby ETERNAL IN, ETERNAL IN plus.

 

3. Dolepovanie

 

Popis poruchy

Dochádza ku zlepovaniu dvoch natretých plôch, ktoré sú k sebe pod tlakom pritlačené. Napr. zatvorená okenné krídla na okenný rám, dvere na zárubne a pod. niekedy dôjde až k odtrhnutiu náteru od podkladu.

 

Možné príčiny

 • nedostatočné preschnutie náteru pred zatvorením dverí, alebo okien
 • použitie nevhodnej náterovej hmoty s dlhou dobou pre tvrdnutia (alkydy)
 • použitie nevhodnej náterovej hmoty - mäkký náter

 

Odstránenie poruchy

Poruche je možné predísť použitím vhodného tvrdého náteru na akrylátovej báze určeného na nátery drevených okien a dverí. Pokiaľ dôjde k lokálnej poruche, poškodené miesta prebrúste jemným brúsnym papierom a očistite, na odmastenie použite ETERNAL odmasťovač alebo ETERNAL odmasťovač DIRECT. Miesta bez náteru penetrujte prostriedkom zodpovedajúcim podkladu. Kovový podklad natrite antikoróznym základom ETERNAL antikor akrylátový. Opravené miesta následne pretrite vhodnou náterovou hmotou.

Pri rozsiahlom poškodení prebrúste a očistite celú plochu, miesta bez náteru penetrujte. Ako vrchný náter použite náterovú hmotu odolnú blokovaniu, s vyššou tvrdosťou a rýchlejší dobou zasychania, napr. ETERNAL mat Revital alebo ETERNAL lesk akrylátový. Prvotné dolepovanie je možné obmedziť potretím styčných plôch mydlom, posypaním mastencovým práškom.

 

4. Plesne

 

Popis poruchy

Čierne bodky či rozsiahlejšie plochy na podklade, ktoré možno ľahko zotrieť prstom.,

 

Možné príčiny

 • kondenzácia vody na chladných miestach s tepelnými mostmi (okná, dvere, chladné rohy miestnosti)
 • nedostatočné vetranie miestností s vysokou vzdušnou vlhkosťou

 

Odstránenie poruchy

Interiérové ​​steny zasiahnuté plesňou navlhčite, za vlhka oškrabte farbu až na podklad, nechajte dôkladne vyschnúť. Na suchú stenu aplikujte prípravok ETERNAL odstraňovač plesní s presahom cca 5-10 cm od hranice zasiahnutia plesňou a nechajte ho uschnúť. Finálny náter vykonajte interiérovou termoizolačnou farbou ETERNAL IN Thermo.

drevo, drevotriesku, sololit - zasiahnuté miesta umyte vodou. Za mokra povrch vykefujte, očistite a nechajte vyschnúť, potom aplikujte ETERNAL odstraňovač plesní. Po zaschnutí prípravku natrite povrch vhodne zvolenou náterovou hmotou.

 

5. Nízka odolnosť proti otlačkom

 

Popis poruchy

Na nátere sa tvoria odtlačky predmetov, ktoré boli položené na podklad.

 

Možné príčiny

 • použitia nekvalitného (mäkkého) náteru
 • predchádzajúca (základná) vrstva náteru nie je dostatočne preschnutá
 • veľká hrúbka náteru, spodná vrstva ešte nepreschla

 

Odstránenie poruchy

Predísť týmto poruchám je možné použitím kvalitných materiálov s vyšším stupňom tvrdosti. Pokiaľ k tejto poruche dôjde, poškodené miesta prebrúste, hlboké poškodenie vytmeľte vhodným tmelom. Následne celý povrch očistite a odmastite, odporúčame ETERNAL odmasťovač alebo ETERNAL odmasťovač DIRECT s následným oplachom vodou. Po uschnutí povrchu ho natrite vhodnou náterovou hmotou s vyšším stupňom tvrdosti, rýchlym zasychaním a pretvrdzovaním.

Pre vrchné nátery sú vhodné náterové hmoty akrylátové napr. ETERNAL lesk akrylátový, ETERNAL mat Revital, epoxidové ETERNAL epoxy stabil alebo polyuretánové náterové hmoty SANAKRYL 2K PUR.

6. Praskanie a olupovanie - kovové podklady

 

Popis poruchy

Roztrhnutie starého náteru na kovovom podklade minimálne v jednej vrstve spravidla súbežnými, najprv vlasovými trhlinami, neskôr dochádza k šupinovému odlupovaniu.

 

Možné príčiny

 • nedostatočné obrúsenie a odmastenie podkladu
 • prevedenie náteru na studenom podklade pod filmotvornou teplotou
 • zvlhnutie náteru pred vytvrdnutím
 • na podklade zostali separačnej nečistoty, náter nedrží

 

Odstránenie poruchy

Obrúste nesúdržný, olupujúci sa starý náter. Podklad očistite a dôkladne odmastite, odporúčame ETERNAL odmasťovač alebo ETERNAL odmasťovač DIRECT, opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Očistené hrdzavé miesta ošetrite farbou ETERNAL antikor akrylátový s odporúčanou spotrebou a pretrite dvoma vrstvami náterovej hmoty. ETERNAL mat akrylátový, ETERNAL lesk akrylátový alebo samozákladujúcou farbou ETERNAL na kovy.

Pozn .: Farebné kovy a pozinkovaný plech bez známok korózie nie je potrebné natierať antikoróznym základom.

 

7. Praskanie a olupovanie - drevené podklady

 

Popis poruchy

Roztrhnutie starého náteru minimálne v jednej vrstve spravidla súbežnými, najprv vlasovými trhlinami, neskôr dochádza k šupinovému odlupovaniu.

Možné príčiny

 • použitia nekvalitného alebo nevhodného náteru, ktorý nemá zodpovedajúcu priľnavosť k podkladu
 • tvrdý vrchný náter nestačí kopírovať deformácie podkladu
 • nekvalitne pripravený podklad s výskytom separačných nečistôt
 • chýba základný náter alebo penetrácia, vrchný náter bol natretý na holé drevo
 • prevedenie náteru pod filmotvornou teplotou

 

Odstránenie poruchy

Starý olupujúce sa náter obrúste až na podklad. Podklad očistite a utrite vlhkou handrou alebo opláchnite čistou vodou. Po zaschnutí naneste na čistý podklad FORTEKRYL napúšťadlo na drevo, pri krycích náteroch tiež ETERNAL na drevo základný. Ako vrchný náter zvoľte FORTEKRYL lazúru KLASIK alebo FORTEKRYL interiérový lak pre vnútorné transparentné nátery. Pre krycie nátery použite ETERNAL mat Revital, ETERNAL lesk akrylátový.

 

8. Tvorenie pľuzgierov

 

Popis poruchy

Náter sa oddeľuje od podkladu, tvorí väčšie alebo menšie bublinky, ktoré sa dajú ľahko odstrániť. Opačná strana náteru má iný odtieň, alebo zvyšky podkladu ako betón, starý náter, lesklý film. Pri kovovom podklade je rub hladký.

 

Možné príčiny

 • použitie alkydové farby na vlhký podklad
 • náter bol vystavený vysokej vlhkosti krátko po nanesení
 • nadmerná penetrácia podkladu
 • zle odmastený podklad, zvyšky hrdze, prachu a nečistôt pri kovových podkladoch

 

Odstránenie poruchy

Odstráňte pľuzgieriky, očistite okolie, obrúste. Ak spozorujete nesúdržnosť podkladu (drevo, betón) odstráňte časť podkladu až na súdržnú vrstvu, vyrovnajte, penetrujte FORTE penetralom. Betónové podlahy natrite farbou ETERNAL stabil, drevo farbou ETERNAL mat akrylátový. Kovový podklad na poškodených miestach obrúste, odmastite prípravkom ETERNAL odmasťovač alebo ETERNAL odmasťovač DIRECT a opláchnite vodou. Očistené hrdzavejúce miesta či plochy ošetrite antikoróznym základom ETERNAL antikor akrylátový a vrchným náterom ETERNAL mat akrylátový alebo samozákladujúcou farbou ETERNAL na kovy.

 

9. Škvrny v interiéri

 

Popis poruchy

Žltohnedé či hnedasté zafarbenie povrchu stien v interiéri, ktoré vznikne priesakom vody z poškodených rozvodov, prechodom dechtových škvŕn z dymu aj dekoračných valčekov. Tieto škvrny prenikajú cez ďalšiu maľbu do nového náteru aj po ďalšom pretretí.

 

Možné príčiny

 • použitie základného náteru, ktorý nie je dostatočne odolný škvrnám
 • voda obsiahnutá v náterovej hmote rozpustí sfarbujúci látky v podklade a tie preniknú do nového náteru

 

Odstránenie poruchy

Povrch lokálne očistite, prípadne odmastite a natrite jednou vrstvou izolačného náteru ETERNAL IN stop. Náter nechajte dobre zaschnúť, minimálne 6 hodín podľa podmienok. Pre dokonalé prekrytie je možné náter opakovať. Finálny dekoratívny náter vykonajte kvalitnou interiérovou farbou ETERNAL IN, ETERNAL IN plus alebo termoizolačnou farbou ETERNAL IN Thermo.

 

 10. Malá adhézia k zinkovému a zinkovanému podkladu

 

Popis poruchy

Náter stráca priľnavosť, lúpe sa, praská a odpadá.

 

Možné príčiny

 • nedostatočná príprava povrchu, kde zostali nečistoty a mastnota
 • pozinkovaný podklad bol konzervovaný prostriedkom, ktorý bežný odmasťovač neodstráni (vosky a i.)
 • príliš hladký a lesklý povrch, ku ktorému náter zle priľne

 

Odstránenie poruchy

Nepriľnavú vrstvu, nečistoty a hrdzu odstráňte obrúsením. Povrch odmastite prostriedkom ETERNAL odmasťovač alebo ETERNAL odmasťovač DIRECT a následne opláchnite čistou vodou. Po uschnutí natrite hrdze zbavené plochy antikoróznou základnou farbou ETERNAL antikor akrylátový (plochy s vrstvou zinku základ nevyžadujú) a naneste vrstvu vrchnej náterovej hmoty ETERNAL mat akrylátový, ETERNAL lesk akrylátový. Je možné tiež použiť farbu ETERNAL na kovy, ktorá slúži pre základný aj vrchný náter.

Pozn .: Niektoré nové pozinkované podklady nemožno natrieť, je nutné nechať povrch zoxidovať.

 

11. Stekanie náteru

 

Popis poruchy

Stekanie náterové hmoty po povrchu smerom dolu, tvoria sa kvapky.

 

Možné príčiny

 • použitie preriedenej farby
 • nanesenie príliš hrubej vrstvy náteru
 • náter bol nanášaný pri vysokej vlhkosti alebo chlade, kedy nestačí rýchlo uschnúť
 • pri aplikácii striekaním bola malá vzdialenosť medzi tryskou striekacej pištole a podkladom
 • veľký priemer trysky striekacej pištole

 

Odstránenie poruchy

Ak je vrstva náteru ešte roztierateľná, vzniknuté kvapky rozotrite štetcom. Zaschnutý náter obrúste, očistite a naneste náter nový v niekoľkých tenších vrstvách. Väčšina náterových hmôt je pripravená pre natieranie štetcom alebo valčekom, v konzistencii pre náter optimálnej, preto náterovú hmotu zbytočne nerieďte. Dodržiavajte odporúčané pracovné podmienky a technologické prestávky uvedené v návode k výrobkom. Nanášajte radšej viac tenších náterov, ako jeden hrubý, zvlášť pri chladnom počasí, kedy vodou riediteľné nátery pomalšie zasychajú.

 

 12. Nerovnomerný lesk

 

Popis poruchy

Nerovnomerný lesk, jas, miestami matné plochy.

 

Možné príčiny

 • nedostatočné alebo nerovnomerné rozotrenie náteru na podklade
 • miesta so hrubšou alebo tenšou vrstvou s rôznou dobou schnutia
 • nerovnomerne porézny podklad
 • zlá aplikácia vedúca k prekrytiu náteru
 • aplikácia za nevhodných podmienok (chlad, rosa), náter na niektorých miestach nestačil dostatočne preschnúť a bol poškodený

 

Odstránenie poruchy

Podklad prebrúste, odstráňte separačné nečistoty, odmastite ETERNAL odmasťovačom alebo ETERNAL odmasťovačom DIRECT, opláchnite vodou a nechajte uschnúť.

Kovové a iné podklady pretrite vhodným vrchným emailom napr. ETERNAL lesk akrylátový, SANAKRYL 2K PUR alebo SANAKRYL 2K email. Pri opravách náterov začnite v mieste NENATRETOM a postupujte do natreté plochy a späť. Čiastočne zaschnuté plochy nenatierajte pred ich úplným zaschnutím.

Drevené podklady v interiéri pretrite FORTEKRYL podlahovým lakom alebo FORTEKRYL interiérovým lakom, pre krycie nátery použite ETERNAL lesk akrylátový, SANAKRYL 2K email alebo SANAKRYL 2K PUR.

 

 13. Náchylnosť k vzniku škvŕn

 

Popis poruchy

Na náteru sa tvoria škvrny a špina, ktoré nejdú odstrániť bez poškodenia náteru.

 

Možné príčiny

 • bola použitá menej kvalitná náterová hmota, vytvárajúca porézny náterový film
 • aplikácia vrchného náteru na povrch bez základu alebo penetrácie
 • zvetraniu starého náteru (otvorenie povrchu)

 

Odstránenie poruchy

Tvorbe škvŕn je možné predísť vhodnou prípravou podkladu (penetráciou, základným náterom, fungicídnym prípravkom).

Interiér

Podklad penetrujte FORTE penetralom. Škvrny po vytopení, cigaretového dymu a iné, prenikajúce z podkladu, izolujte hmotou ETERNAL IN stop a nechajte riadne zaschnúť. Potom pretrite kvalitnou interiérovou farbou ETERNAL IN, ETERNAL IN plus.

Exteriér, fasády

Znečistené miesta umyte vodou so saponátom, opláchnite čistou vodou, pretrite kvalitné fasádnou farbou SANATHERM B akrylát (silikón). Ak je stavba v blízkosti vegetácie, je namieste na prevenciu proti škodám spôsobeným plesňami, riasami, machmi a pod., použiť SANATHERM B silikón PREVENSIL. Rozdielom odtieňov starého a nového náteru zamedzíte pretrením celej plochy.

 14.Penenie a tvorba kráterikov

 

Popis poruchy

Penenie náteru a ním spôsobené preliačiny (kráteriky) na zaschnutom nátere, ktoré vzniknú prasknutím bubliny v náterovom filme počas schnutia.

 

Možné príčiny

 • rýchle premiešanie alebo pretrepaní náterové hmoty v obale
 • použitie nekvalitné farby, staré disperzné farby
 • príliš zriedená náterová hmota
 • rýchle natierania valčekom alebo štetkou
 • použitie lesklej náterovej hmoty na porézny povrch

 

Odstránenie poruchy

Povrch prebrúste, väčšie kráteriky vytmeľte a znovu pretrite neriedenou náterovou hmotou. Väčšina náterových hmôt je pripravená na natieranie štetcom alebo valčekom, v konzistencii pre náter optimálnej, preto náterovú hmotu zbytočne nerieďte. Ak farba po zamiešaní obsahuje viditeľné bubliny, nechajte ju odstáť, bubliny sa dostanú k hladine a zmiznú.

Porézne podklady pred náterom penetrujte FORTE penetralom, vytmeľte alebo pretrite hmotou ETERNAL na drevo základný, po zaschnutí náter prebrúste. Na očistený povrch potom naneste vhodnú vrchnú farbu z produkcie AUSTIS a.s.

15.Zlá kryvosť

 

Popis poruchy

Náter nedostatočne kryje, farba podkladu presvitá skrz náter a vytvára fľaky.

V hĺbke náteru sú viditeľné mapy a šmuhy.

 

Možné príčiny

 • nedostatočná hrúbka náteru
 • použitie svetlého odtieňa na tmavý povrch
 • použitie jasných odtieňov (málo krycích) červenej, žltej a modrej tónovaných do transparentných báz
 • použitie nekvalitnej náterovej hmoty

 

Odstránenie poruchy

Nekvalitný náter očistite, odmastite prostriedkom ETERNAL odmasťovač alebo ETERNAL odmasťovač DIRECT s následným oplachom čistou vodou a povrch natrite kvalitnou náterovou hmotou ETERNAL mat akrylátový, ETERNAL lesk akrylátový, ETERNAL na kovy ai. Pri nedostatočnej hrúbke prvého náteru aplikujte ďalšiu vrstvu náterovej hmoty s dodržaním odporúčanej spotreby . Nedostatočne krycie nátery po dotrite náterovou hmotou v blízkom odtieni a následne pretrite požadovaným odtieňom vrchného náteru.

 

16. Zlý rozliv

 

Popis poruchy

Náterová hmota sa zle rozlieva, netvorí hladký film, zostávajú ťahy po štetci alebo stopy po valčeku.

 

Možné príčiny

 • použitie nevhodnej náterové hmoty s vysokou viskozitou
 • použitie starého alebo nevhodného štetca (tvrdý vlas) či valčeka
 • vysoká teplota podkladu a okolia, kedy farba rýchlo zasychá
 • suché a veterné počasie
 • náter je vykonávaný na slnku

 

Odstránenie poruchy

Povrch starostlivo prebrúste, vzniknuté či pôvodné nerovnosti pretmeľte a očistite. Nový náter vykonajte vhodnou náterovou hmotou. Na kovové podklady je vhodné použiť ETERNAL na kovy, ETERNAL mat akrylátový, ETERNAL lesk akrylátový alebo niektorý z priemyselných emailov.

Na drevené podklady použite ETERNAL mat Revital, ETERNAL lesk akrylátový. Pri požiadavke transparentných náterov je do interiéru vhodný FORTEKRYL podlahový lak alebo FORTEKRYL interiérový lak.

Natierajte vždy kvalitnými pomôckami (štetec, valček), ktoré sú pre natieranie daného povrchu doporučené. Nátery vykonávajte za vhodných klimatických podmienok odporúčaných v technických listoch k výrobkom. Dodržujte odporúčané riedenie náterových hmôt.

17. tanínové škvrny

 

Popis poruchy

Žltohnedé či hnedasté zafarbenie povrchu náteru, ktoré je pripisované migrácii tanínu z podkladu. Je to typický jav pre cédrové a mahagónové drevo či drevotrieskové podklady.

 

Možné príčiny

 • nedostatočné nazákladovanie povrchu pred vrchným náterom
 • použitie základného náteru, ktorý nie je dostatočne odolný škvrnám

 

Odstránenie poruchy

Tvorbe škvŕn je možné predísť vhodnou prípravou podkladu, najmä aplikáciou penetrácie, základného náteru, izolačného náteru zabraňujúceho prenikaniu škvŕn z podkladu.

Podklad prebrúste, dokonale očistite a penetrujte prípravkom FORTE penetral. Škvrny prenikajúce z podkladu izolujte hmotou ETERNAL IN stop a nechajte riadne zaschnúť. Potom pretrite kvalitným vrchným náterom ETERNAL mat Revital, ETERNAL lesk akrylátový ai.

 

18. Trhliny v nátere

 

Popis poruchy

Hlboké, nepravidelné trhlinky na povrchu náteru.

 

Možné príčiny

 • Príliš veľká hrúbka náteru, najmä epoxidového. Vrchná tenká vrstva zaschne rýchlejšie a pri zmrštení sa povrch potrhá.
 • Zaliate diery s hrubou vrstvou náteru
 • Náter bol nanesený na podklad pri vysokej teplote, vyššej ako je odporúčaná pracovná teplota deklarovaná výrobcom
 • Náter bol krátko po nanesení poškodený chladom, teplotou nižšou ako je filmotvorná teplota deklarovaná výrobcom

 

Odstránenie poruchy

Podklad obrúste, vykefujte, väčšie poškodenia vytmeľte a opätovne prebrúste. Ak je podkladový náter súdržný, postačí očistenie a vytmelenie prasklín s následným prebrúsením. Opravené miesta pretrite pôvodným materiálom. V prípade rozsiahleho poškodenia je potrebné primerane upraviť celú plochu a pretrieť ďalšou vrstvou krycieho náteru. Vhodné sú materiály ETERNAL mat akrylátový, ETERNAL mat Revital, ETERNAL lesk akrylátový, prípadne priemyselné materiály SANAKRYL 2K PUR či SANAKRYL 2K email.

 

19. Vápenné výkvety

 

Popis poruchy

Vápenné výkvety objavujúce sa na náteroch silikátových podkladov, ako sú omietky, betónové povrchy, fasády a zatepľovacie systémy. Výkvety tvoria biele soľné substancie na povrchu náteru, podobné plesni.

 

Možné príčiny

 • boli natierané nevyzreté silikátové podklady
 • vysoká vlhkosť podkladu, voda vzlínajúca na povrch vyplavuje vápenaté zlúčeniny
 • nedostatočná alebo poškodená hydroizolácia, voda transportuje rozpustné soli z konštrukcie, po odparení sa soli koncentrujú na povrchu podkladu

 

Odstránenie poruchy

Silikátové podklady nechajte vyzrieť minimálne 30 dní. Výkvety okartáčujte a očistite. Povrch odmastite a po vyschnutí penetrujte FORTE penetralom. Natrite vhodným vrchným materiálom, zamedzujúcim vzniku vápenných výkvetov. Na fasády použite SANATHERM B akrylát, SANATHERM B silikón, v blízkosti rastúcej vegetácie do poručujeme SANATHERM B silikón PREVENSIL.

Fasády z cementotrieskových dosiek a podobných materiálov natrite farbou ETERNAL mat akrylátový, SANAKRYL akrylátový lak PROFI pod. Podklady vystavené zrážkam natrite prípravkom ETERNAL hydrofobizácia W. V interiéri je možné použiť tiež ETERNAL epoxy stabil.

20. Vrásnenie náteru

 

Popis poruchy

Nepravidelné tenké výstupky podobné zvrásnenému papieru, ktoré sa ľahko odlomí.

 

Možné príčiny

 • povrch bol znečistený
 • farba bola nanesená v príliš hrubej vrstve
 • natieranie pri príliš horúcom alebo príliš chladnom vlhkom počasí, čo spôsobilo, že náterový film uschol rýchlejšie na povrchu ako pri podklade
 • nanesenie vrchného náteru na nedostatočne vytvrdnutý podkladový náter
 • nevhodne zvolený vrchný náter
 • nedostatočná úprava podkladu

 

Odstránenie poruchy

Zvráskavenú farbu odstráňte oškrabaním alebo obrúsením. Povrch očistite, kovové podklady odmastite, odporúčame účinný prostriedok ETERNAL odmasťovač alebo ETERNAL odmasťovač DIRECT s nasledujúcim oplachom vodou a nechajte uschnúť.

Pre vrchný náter zvoľte vhodnú akrylátovú farbu ako ETERNAL mat akrylátový, ETERNAL lesk akrylátový alebo ETERNAL na kovy. Pri chladnom počasí aplikujte väčší počet tenkých vrstiev náteru, ktoré rýchlejšie zaschnú. V podmienkach extrémneho tepla či vlhka okolitého prostredia radšej nenatierajte. Venujte pozornosť tiež povrchovej teplote natieraného materiálu a informáciám o odporúčaných podmienkach natierania či spotrebe na plochu, ktoré sú uvedené na obale každého výrobku.

21. Vymývanie kriedy

 

Popis poruchy

Vymývanie kriedy z nadmerne erodujúceho náteru do oblasti pod ním. Pri spodnom nátere dochádza k znehodnoteniu vzhľadu. Poškodenie sa prejaví svetlými sedavým, prípadne farebnými fľakmi.

 

Možné príčiny

 • použitia nekvalitného, ​​vysoko pigmentovaného náteru
 • použitie interiérového náteru do exteriéru

 

Odstránenie poruchy

Zasiahnuté plochy s veľkým rozsahom poškodenia očistite, najlepšie vysokotlakovým čistiacim zariadením tak, aby došlo k maximálnemu vymytiu degradovanej kriedy z náteru zasiahnutej plochy. Menšie plochy očistite kefou.

Podklad penetrujte penetračným prostriedkom FORTE penetral alebo SANATHERM PN. Prípadné škvrny prenikajúce z podkladu izolujte hmotou ETERNAL IN stop a nechajte riadne zaschnúť. Potom pretrite kvalitné fasádnou farbou SANATHERM B akrylát alebo SANATHERM B silikón. Ak je stavba v blízkosti vegetácie, je namieste na prevenciu proti škodám spôsobenými plesňami, riasami, machy a pod., Použiť SANATHERM B silikón PREVENSIL.

 

22. Žltnutie stien

 

Popis poruchy

Vývoj žltého nádychu na starnúcom nátere, ktorý je možné pozorovať väčšinou pri lakoch a bielych náteroch.

 

Možné príčiny

 • oxidácia alkydových alebo olejových spojív v náterovej hmote
 • teplo od radiátorov, kotlov a iných zdrojov tepla pôsobiace na náter
 • pôsobenie priameho slnečného žiarenia

 

Odstránenie poruchy

Predísť tomuto javu je možné použitím náterových hmôt s akrylátovým pojivom, ktoré na rozdiel od pojív alkydových či olejových nemajú tendenciu žltnúť. Kovové konštrukcie prebrúste, očistite a odmastite, odporúčame účinný prostriedok ETERNAL odmasťovač alebo ETERNAL odmasťovač DIRECT s následným oplachom vodou. Pre vrchný náter kovových konštrukcií a plechu použite ETERNAL mat akrylátový, ETERNAL lesk akrylátový, ETERNAL na kovy alebo ETERNAL na radiátory.

Drevené konštrukcie prebrúste, očistite a opätovne natrite farbou určenou na obnovovanie starých náterov ETERNAL mat Revital.

 

23. Blesková korózia

 

Popis poruchy

Drobné hrdzavé škvrnky prestupujúcich koróznych splodín na základnom nátere, ktoré vznikajú pri dlhšej prestávke medzi očistením, odmastením podkladu a samotnou aplikáciou náterovej hmoty.

 

Možné príčiny

 • na čistenom podklade zostala neočistené miesta s koróznymi centrami
 • po odmastení a opláchnutí vodou zostal podklad dlho mokrý
 • materiál bol po očistení a odmastení skladovaný dlhšiu dobu bez nanesenia antikorózneho základu
 • náter bol vykonávaný za prítomnosti zvýšenej vzdušnej vlhkosti či nízkych teplôt okolia alebo podkladu
 • bola použitá nekvalitné základná náterová hmota

 

Odstránenie poruchy

Zasiahnuté miesta prebrúste, odstráňte korózne zvyšky a nečistoty a odmastite. Zaistite rýchle vysušenie podkladu po odmastení alebo použite odmasťovací prostriedok s inhibítorom korózie (prísada brániace korózii). Bezprostredne po uschnutí podklad natrite kvalitným antikoróznym základom, napr. ETERNAL antikor akrylátový, SANAKRYL antikor AK, ETERNAL na kovy. Po zaschnutí antikorózneho základu aplikujte ďalšie vrstvy vrchného náteru napr. ETERNAL mat akrylátový, ETERNAL mat Revital, ETERNAL lesk akrylátový a ďalšie.

 

24. Povrchové trhlinky na fasádach

 

Popis poruchy

Jemné, nepravidelné trhlinky na vonkajšej omietke alebo na zatepľovacom systéme.

 

Možné príčiny

 • dotvarovanie stavebných materiálov v konštrukcii
 • nevhodné podmienky pri tuhnutí a tvrdnutí hmôt
 • vysoké zmrštenie vrchnej vrstvy
 • veľký podiel jemných častíc v materiáli vrchnej vrstvy
 • vysoké tepelné zaťaženie zatepľovacieho systému spôsobené voľbou tmavého odtieňa vrchnej dekoračnej omietky

 

Odstránenie poruchy

Poškodený povrch umyte tlakovou vodou, poškodené miesta opravte a nechajte vyzrieť najmenej 28 dní. Po vyschnutí napustite celú plochu vrátane trhliniek hĺbkovou penetráciou FORTE penetral. Po zaschnutí penetrácie pretrite širokým štetcom vlasové trhlinky prvou vrstvou hmoty ETERNAL elast. Širšie trhlinky cca 0,3-0,5 mm sanujte pomocou akrylového pretierateľného tmelu a po vyzretí pretrite hmotou ETERNAL elast. Po zaschnutí prvej vrstvy naneste na celú plochu druhú vrstvu hmoty ETERNAL elast podľa odporúčanej spotreby.

Pozn .: Podrobný popis sanácie trhliniek nájdete v aplikačnom predpise ETERNAL elast.

 

25. Biotické napadnutie

 

Popis poruchy

Zelenkasté alebo sivé mapy či rozsiahle plochy na stenách budov.

 

Možné príčiny

 • fasády - málo oslnenej severnej strany domov
 • blízkosť stromovej zelene s produkciou peľu
 • nevhodne zvolená omietka (škrabaná) s vodorovnými ťahmi, kde sa v priehlbinách usádza prach, spóry plesní a peľ
 • drevo - nevhodný typ náteru na zatienených miestach (drevené ploty)

 

Odstránenie poruchy

Fasády

Opláchnite fasádu tlakovou vodou. Po vyschnutí sanujte prípravkom ETERNAL odstraňovač plesní, najlepšie valčekom a nechajte vyschnúť. Následne natrite fasádnou farbou SANATHERM B silikón PREVENSIL v požadovanom odtieni. Staršie fasády pred náterom penetrujte prípravkom FORTE penetral, na novšie použite na prvú vrstvu zriedenú fasádnu farbu.

Drevo

Zasiahnuté miesta umyte vodou, obrúste, očistite a nechajte vyschnúť. Potom napustite prípravkom ETERNAL odstraňovač plesní. Po zaschnutí prípravku natrite drevo vhodne zvolenou náterovou hmotou.