Czech Slovak

SANAKRYL 2K email

je dvojzložková vodou riediteľná náterová hmota na báze vodnej akrylátovej disperzie, organických a anorganických pigmentov a plnív a špeciálnych aditív určený na vrchné krycie nátery v kovopriemysle a drevospracujúcom priemysle. Na tuženie sa používa epoxidová emulzia. Nátery vynikajú vyššou chemickou odolnosťou, výbornou odolnosťou proti pôsobeniu UV žiarenia a atmosférických vplyvov, odolnosťou mechanickému opotrebeniu, vysokou životnosťou. Email je dodávaný aj v pololesklom prevedení.

Oblasť použitia

SANAKRYL 2K email je určený najmä na priemyselné vrchné krycie nátery oceľových, pozinkovaných a hliníkových konštrukcií. Je vhodný na povrchové úpravy kovových dielov, realizovaných v kovopriemyslových výrobách a na priemyselné aplikácie na konštrukcie s vysokým koróznym a chemickým namáhaním. Je vhodný na nátery betónových podláh i vonkajších pochôdznych plôch. Na základné antikorózne nátery je potrebné použiť SANAKRYL antikor EP, SANAKRYL antikor AK alebo SANAKRYL AY. Ďalej je možné ho použiť pre nátery povrchov podláh v bytových a pobytových miestnostiach a častiach stavieb užívaných verejnosťou vrátane pasáží a krytých priechodov (spĺňa požiadavky Vyhlášky MPR č.268 / 2009 a STN 74 4505 na protišmykovosť povrchov) na nátery objemovo stáleho dreva, drevotrieskových a drevoštiepkových dosiek a tiež dokonale vyzretého betónu.

Stiahnúť