Czech Slovak

SANAKRYL akrylátový lak PROFI

je špeciálny akrylátový lak s vysokou priľnavosťou na betón, vysokou svetlo stálosťou, odolnosťou UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Vyznačuje sa zvýšenou odolnosťou proti tvorbe vápenných výkvetov a rastu machu a lišajníkov.

Oblasť použitia

Je určený na vonkajšie a vnútorné povrchové úpravy pohľadových povrchov betónu, sklovláknového betónu, vláknocementových a cementotrieskových dosiek, najmä fasádnych obkladových dosiek, povrchov železobetónových konštrukcií a pohľadového betónu. Nemožno ho použiť na pochôdzne plochy a na plochy dlhodobo zaťažené vodou.

SANAKRYL akrylátový lak PROFI vytvára na podklade vysoko priľnavý transparentný ochranný film s vysokou svetlo stálosťou, vysokou odolnosťou UV žiareniu a poveternostným vplyvom, ktorý zabraňuje tvorbe vápenných výkvetov a rastu machov a lišajníkov na povrchu betónu. Pigmentováním anorganickými pigmentovými pastami možno docieliť lazúrovacieho efektu zachovávajúceho pôvodný charakter povrchu betónu.

Stiahnúť