Czech Slovak

SANAKRYL antikor 1S / P

je jednozložková vodou riediteľná antikorózna náterová hmota na báze špeciálnej akrylátovej disperzie, špeciálnych antikoróznych pigmentov na báze zinkfosfátu, plnív a aditív upravujúcich jej vlastnosti. NH je určená predovšetkým pre priemyselné aplikácie máčaním (MS) alebo vysokotlakovým striekaním (VS), je možné ju použiť aj ako vrchný náter.

Oblasť použitia

SANAKRYL antikor 1S / P je určený pre povrchové úpravy v kovopriemysle, strojárstvo, v zlievarenskom, opravárenskom priemysle a v ďalších priemyselných odvetviach.

Vyznačuje sa vynikajúcou priľnavosťou k oceli, pozinkovanému plechu a hliníku, rýchlym zasychaním, výbornými antikoróznymi vlastnosťami, vysokou odolnosťou proti pôsobeniu UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Zaschnutý film je charakteristický odolnosťou proti poškodeniu pri manipulácii. Možno použiť aj ako vrchný náter.

Stiahnúť