Czech Slovak

SANAKRYL antikor EP/FAST

je dvojzložková vodou riediteľná náterová hmota, ktorá je svojím správaním a vlastnosťami blízka rozpúšťadlovým náterovým hmotám. Na rozdiel od nich však neobsahuje nebezpečné rozpúšťadlá. Je určená na základné nátery kovových konštrukcií s vysokým koróznym namáhaním.

Oblasť použitia

SANAKRYL antikor EP / FAST je pripravený z vodnej disperzie epoxidovej živice, vodou riediteľného ekologického aminického tvrdidla, špeciálnych antikoróznych a farebných pigmentov, plnív a špeciálnych aditív upravujúcich jeho vlastnosti. Nátery sa vyznačujú vynikajúcou adhéziou na rôzne kovové podklady (železo, hliník, pozink), výbornou koróznou a chemickou odolnosťou, rapídne rýchlym zasychaním, povrchovou hladkosťou (bez potreby brúsenia) a veľmi jednoduchou aplikáciou (vďaka vysokej odolnosti voči stekaniu, je možné aplikovať ho vo väčšej hrúbke) . Nájde uplatnenie v kovopriemysle, v zlievarenskom a strojárenskom priemysle.

SANAKRYL antikor EP / FAST je určený pre rôzne typy aplikácie striekaním, a to najmä nízkotlakové, vysokotlakové (airless), elektrostatické aj špeciálne (zmiešajúce 2K zariadenia). Možno ho nanášať aj štetcom alebo valčekom. Ako vrchný náter môže byť použitý SANAKRYL mat PROFI, SANAKRYL lesk PROFI a najmä SANAKRYL 2K PUR.

Stiahnúť