Czech Slovak

SANAKRYL UV

SANAKRYL UV

POZOR! Predaj výrobku ukončený!

SANAKRYL UV je teraz nahradený produktom SANAKRYL TOP s komplexnejšími vlastnosťami:

> vyššia odolnosť dlhodobému zaťaženiu vodou

> možnosť aplikácie striekaním

> vhodný aj na PUR penu a strešné fólie z mäkčeného PVC

> širšia ponuka odtieňov

SANAKRYL UV je hydroizolačná stierková hmota určená na opravy a sanácie plochých a šikmých striech z asfaltových pásov

Spôsoby nanášania

použitípouziti

Oblasť použitia

SANAKRYL UV je určený na údržbu a opravu starších strešných krytín z asfaltových pásov. Po zaschnutí vytvára trvalo pružnú bezšvovú hydroizolačnú fóliu s dlhodobou životnosťou na poveternosti. Vlastná fólia sa vyznačuje výbornou odolnosťou proti degradácii UV žiarením, chemickými spádmi a stálou pružnosťou aj pri nízkych teplotách. Možnosť opakovanej regenerácie predlžuje životnosť tejto fólie a umožňuje aj okamžité opravné zásahy v prípade mechanického poškodenia. Je vhodný tiež pre dokončovacie úpravy a ochranné nátery nových asfaltových pásov. Možno ho použiť po predchádzajúcej penetrácii i na betónové a murované strešné doplnky (atika a pod.). SANAKRYL UV je určený na údržbu a opravu striech so sklonom minimálne 3 ° a maximálne 60 °. Nie je určený na údržbu a opravu fóliových krytín. Bez predchádzajúcej konzultácie s výrobcom sa ne doporučuje priama aplikácia na betón!

Spracovanie

SANAKRYL UV sa nanáša na pripravený povrch, očistený od mechanických nečistôt, odmastený, vyspravený, suchý, pri savých podkladoch napenetrovaný FORTE penetralem s prestávkou medzi nátermi min. 4 hod. Počet náterov sa mení podľa druhu použitia. SANAKRYL UV je možné aplikovať pri teplote okolia a podkladu v rozpätí 8 ° C - 30 ° C. Pri aplikácii sa SANAKRYL UV nesmie riediť. Pri viacvrstvových aplikáciách sa posledná vrstva nanáša výhradne valčekom.

Podrobný pracovný postup aplikácie je spracovaný v samostatnom aplikačnom predpise STRECHY. Aplikačným firmám do poručujeme zúčastniť sa odborného školenia za účelom získania "Certifikácie výrobcu" oprávňujúcu vyškolenú firmu na aplikáciu uvedenej hmoty. Zoznam oprávnených osôb na vykonávanie školení v SR dostanete v obchodnom odd. výrobcu. Dlhodobé záruky poskytuje výrobca len po absolvovaní odborného školenia. Získané osvedčenie umožňuje tiež bezplatné využívanie poradenskej služby a technického posúdenia stavu objektov pri väčších akciách.

Podrobné informácie a postupy náterov striech nájdete v aplikačnom predpise Strechy.

Spotreba

ochranný náter, oplechovanie 0,5-1,0 kg / m2

sanačné náter bez tkaniny 2,0 kg / m2 (2 nátery)

hydroizolačný náter s tkaninou 2,5-3,0 kg / m2 (3 nátery)

regeneračný náter na starých náteroch SANAKRYL UV 1,5 kg / m2

Balenie

25 kg

Stiahnúť