Czech Slovak

SANATHERM B akrylát

akrylátová fasádna farba

Spôsoby nanášania

použitípouzitipoužití

Oblasť použitia

SANATHERM B akrylát je fasádna farba určená na vonkajšie i vnútorné úpravy povrchov stien z vápenných, cementových, vápennocementových omietok, polymérnych omietok typu SANATHERM O, betónu, plynosilikátových, vláknocementových, cementotrieskových, sadrokartónových dosiek a pod. Používa sa tam, kde sa vyžaduje predĺženie životnosti existujúcej úpravy, zvýšenie odolnosti proti vode, UV lúčom a ďalším negatívnym poveternostným faktorom, zníženie špinivosti a zvýšenie umývateľnosti, zníženie prieniku oxidov dusíka a síry do podkladovej vrstvy.

Spracovanie

SANATHERM B akrylát sa nanáša v 2 vrstvách na pripravený podklad. Druhá vrstva sa nanáša až po zaschnutí prvej tj. Za 4-24 hod. Podľa poveternostných podmienok. Fasádnu farbu je možné podľa použitej aplikačnej techniky riediť vodou až do 10 hm.%. SANATHERM B akrylát sa môže aplikovať v rozpätí teplôt okolia a podkladu 5-30 ° C. Nesmie sa aplikovať pri intenzívnom priamom slnečnom žiarení.

Podklady musia byť súdržné, zbavené výkvetov, vyzreté vrátane vysprávok 4-6 týždňov, zbavené nečistôt, starých vápenných, hlinkových a iných nepriľnavých náterov, prípadne odmastené, použite ETERNAL odmašťovač a suché podklady je potrebné penetrovať. Penetrácia sa vykonáva prostriedkami FORTE penetral alebo SANATHERM PN.

Spotreba

0,30-0,50 kg / m2 (2 vrstvy)

Balenie

3kg; 6 kg; 12 kg

Stiahnúť