Czech Slovak

Zateplení bytového komplexu, ul. Přecechtělova, Praha 5

Použitý materiál: Zateplovací systém a fasádní hmoty SANATHERM
Plocha: 2600 m2
Rok realizace: 2011

zateplení obvodového pláště budovy