Czech Slovak

na kovy

Zúžit výběr:
 • SANAKRYL antikor AY / PR

  je vodou riediteľná antikorózna náterová hmota určená na základné nátery oceľových a liatinových výrobkov pripravená z vodnej akrylátovej disperzie, antikoróznych pigmentov a aditív. Vhodná tiež na hliníkové a pozinkované podklady. Vykazuje vysokú antikoróznú účinnosť a jednoduchú aplikovateľnosť.

 • SANAKRYL antikor AK / ML

  je vodou riediteľná antikorózna náterová hmota na báze vodnej emulzie alkydovej živice a akrylátovej disperzie s podobnými vlastnosťami ako SANAKRYL antikor AK / MO, ale s vyššou antikoróznou ochranou. Pripravená hlavne pre základné nátery liatinových výrobkov

 • SANAKRYL antikor AK / MLS

  SANAKRYL antikor AK / MLS je jednozložková vodou riediteľná náterová hmota na báze epoxyesterom a akrylátom modifikovanej alkydovej emulzie, špeciálnych antikoróznych pigmentov, plnív a aditív s vynikajúcou adhéziou ku kovovým podkladom, veľmi rýchlym zasychaním a výbornými antikoróznymi vlastnosťami.

 • SANAKRYL antikor AK / MO

  je jednozložková vodou riediteľná antikorózna náterová hmota pripravená modifikáciou hmoty SAKAKRYL antikor AK na báze akrylátom modifikovanej alkydovej emulzie, špeciálnych pigmentov, plnív a aditív.

 • SANAKRYL antikor AK / MS

  je vodou riediteľná jednozložková antikorózna náterová hmota na báze vodnej emulzie alkydovej živice a styrén-butadiénovej disperzie. Vyznačuje sa vynikajúcou adhéziou ku kovovým podkladom (hlavne liatina). Má vyššiu odolnosť voči korózii a vyššiu odolnosť voči sedimentácii, rýchlo zasychá. Vhodná je aplikácia máčaním a striekaním.

 • SANAKRYL akrylátový lak PROFI / AL

  je vodou riediteľný antikorózny lak pre dočasnú antikoróznu ochranu kovových podkladov. Môže slúžiť ako transportný základ aj ako základný náter pod vrchnú vodou riediteľnú aj rozpúšťadlovú náterovú hmotu.

 • SANAKRYL antikor EP

  je dvojzložková vodou riediteľná náterová hmota pripravená z vodnej disperzie epoxidovej živice, vodou riediteľného aminického tvrdidla, špeciálnych antikoróznych a farebných pigmentov, plnív a špeciálnych aditív, upravujúcich jej vlastnosti. Nátery sa vyznačujú vynikajúcou adhéziou, výbornou koróznou a chemickou odolnosťou a povrchovou tvrdosťou.

 • SANAKRYL antikor EP / A

  je dvojzložková vodou riediteľná epoxiakrylátová antikorózna náterová hmota pripravená z vodnej akrylátovej disperzie a vodou riediteľného tvrdidla na báze epoxidovej emulzie, špeciálnych antikoróznych a farebných pigmentov, plnív a špeciálnych aditív, upravujúcich jej vlastnosti. Nátery sa vyznačujú vynikajúcou adhéziou, výbornou koróznou a chemickou odolnosťou a povrchovou tvrdosťou.

 • SANAKRYL antikor 1S / A

  je jednozložková vodou riediteľná antikorózna náterová hmota so zvýšenou koróznou odolnosťou a s dlhou životnosťou na poveternosti pripravená na báze modifikovanej akrylátovej disperzie, špeciálnych antikoróznych pigmentov na báze zinkfosfátu, plnív a aditív upravujúcich jej vlastnosti.

 • SANAKRYL antikor 1S / P

  je jednozložková vodou riediteľná antikorózna náterová hmota na báze špeciálnej akrylátovej disperzie, špeciálnych antikoróznych pigmentov na báze zinkfosfátu, plnív a aditív upravujúcich jej vlastnosti. NH je určená predovšetkým pre priemyselné aplikácie máčaním (MS) alebo vysokotlakovým striekaním (VS), je možné ju použiť aj ako vrchný náter.

 • SANAKRYL lesk PROFI / AK

  je jednozložková vodou riediteľná náterová hmota na vnútorné i vonkajšie vrchné lesklé nátery kovových konštrukcií, najmä strojov a poľnohospodárskej techniky, konštrukcií z dreva i ďalších materiálov. Vyznačuje sa vysokou finálnou tvrdosťou, dobrým leskom a vynikajúcou odolnosťou voči poveternosti (nežltne). Materiál je možné tónovať v systéme RAL.

 • SANAKRYL lesk PROFI / VS

  je vodou riediteľný vypaľovací email na báze epoxidom modifikovanej alkydovej emulzie s vynikajúcou adhéziou ku kovovým podkladom určený pre vysoko kvalitné vypaľovacie nátery kovových výrobkov v priemysle.

 • SANAKRYL lesk PROFI / AY

  je jednozložkový vodou riediteľný email určený na vrchné nátery kovových, betónových a drevených výrobkov v priemysle na báze špeciálnej akrylátovej živice, pigmentov, plnív a špeciálnych aditív. SANAKRYL lesk PROFI / AY sa vyznačuje rýchlym zasychaním. Vďaka samosieťujúcemu pojivu má veľmi dobré odolnosti vode, UV žiareniu, kriedovateniu a ostatným poveternostným vplyvom.

 • SANAKRYL lesk PROFI / AY - ST

  je jednozložkový vodou riediteľný štrukturálny email určený na vrchné štruktúrovacie nátery v priemysle na báze modifikovanej hybridnej živice, pigmentov, plnív a špeciálnych aditív. SANAKRYL lesk PROFI / AY-ST je modifikácia výrobkov SANAKRYL lesk PROFI, ktorý je zahustený na vysokú viskozitu a preto je tak ním možné docieliť rôzne štruktúry povrchu náteru.

 • SANAKRYL 2K PUR / lesk

  je dvojzložková vodou riediteľná náterová hmota na báze disperzie organických a anorganických pigmentov a plnív, vodou riediteľné akrylátovej živice, alifatického izokyanátu a špeciálnych aditív určená na vrchné dekoratívne nátery v kovo a drevovýrobe. Nátery vynikajú vysokým dlhodobým leskom, výbornou poveternostnou stálosťou, odolnosťou mechanickému opotrebeniu, odolnosťou voči chemikáliám a rozpúšťadlám. Vodou riediteľná alternatíva k rozpúšťadlovým 2K PUR náterovým hmotám. Email je dodávaný aj v matnom prevedení.

 • SANAKRYL 2K email

  je dvojzložková vodou riediteľná náterová hmota na báze vodnej akrylátovej disperzie, organických a anorganických pigmentov a plnív a špeciálnych aditív určený na vrchné krycie nátery v kovopriemysle a drevospracujúcom priemysle. Na tuženie sa používa epoxidová emulzia. Nátery vynikajú vyššou chemickou odolnosťou, výbornou odolnosťou proti pôsobeniu UV žiarenia a atmosférických vplyvov, odolnosťou mechanickému opotrebeniu, vysokou životnosťou. Email je dodávaný aj v pololesklom prevedení.

 • SANAKRYL mat PROFI / AY

  je jednozložkový vodou riediteľný matný email určený na vrchné krycie matné nátery v priemyselných aplikáciách na báze špeciálnej akrylátovej živice, pigmentov, plnív a špeciálnych aditív. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou poveternosti, vysokou odolnosťou voči tvorbe vápenných výkvetov, vynikajúce adhéziou k betónu a ľahkým kovom, po dokonalom zaschnutí tvorí  hodvábne matný film.

 • SANAKRYL antikor AY / ML

  je jednozložková vodou riediteľná náterová hmota na báze styrenakrylátovej disperzie, špeciálnych antikoróznych pigmentov, plnív a aditív určená na základné nátery hlavne liatinových výrobkov. Vyznačuje sa dobrou adhéziou ku kovovým podkladom, rýchlym zasychaním aj pretvrdaním a dobrými antikoróznymi vlastnosťami, najmä v styku s vlhkosťou.