Czech Slovak

Sanácia železobetónových konštrukcií

Systém sanace železobetonových konstrukcí slouží k opravám a povrchové úpravě vnějších i vnitřních vodorovných i svislých povrchů staveb ze železobetonu i betonu se zaměřením na:

  • antikorozní ochranu ocelové výztuže železobetonových konstrukcí
  • opravu povrchů staveb ze železobetonu i betonu
  • ochranu betonu před působením atmosférických vlivů a CO2
  • estetický, dekorativní vzhled staveb ze železobetonu i betonu

Popis systému

  1. FORTE penetral – hloubkový penetrační prostředek, který snižuje savost podkladu a zvyšuje přilnavost následných vrstev.
  2. FORTISOL, FORTISOL 1K – polymercementová hydroizolační hmota, která slouží k antikorozní ochraně ocelové výztuže a jako adhezní můstek pro zvýšení přilnavosti vysprávkových maltových hmot. Zabraňuje průniku CO2 a SO2 do betonových konstrukcí.
  3. Reprofilační malty Monocrette PPE (na horizontální povrchy a podlahy) nebo Monocrette PPE TH (vertikální povrchy a podhledy) s vhodnou zrnitostí plniva. Aplikují se neprodleně do čerstvě nanesené adhezní vrstvy hmoty FORTISOL tak, aby nedocházelo k zachycování vzduchu pod maltou nebo ocelovou výztuží. Pro méně zatížené konstrukce je možné použít na reprofilace materiál FORTE vyrovnávací hmota.
  4. ETERNAL elast – nátěrová hmota, která zajišťuje ochranu betonu před karbonatací, působením CO2 a SO2, proti vnikání vody a rozmrazovacích roztoků.

Podrobné informace o tomto systému, způsobu sanace a materiálech naleznete v aplikačním předpisu Hydroizolace a rovněž v aplikačním předpisu ETERNAL elast.

Stiahnúť