Czech Slovak

špeciality

Zúžit výběr:
  • SANAKRYL stříkatelný tmel

    je vodou riediteľný tmel na báze vodnej disperzie akrylátovej živice, anorganických plnív a pigmentov a špeciálnych aditív. Vyznačuje sa dobrou plnivosťou podkladu, rýchlym zasychaním, pružnosťou a dobrou brúsiteľnosťou. Je veľmi dobre spracovateľný striekaním.

  • SANAKRYL akrylátový lak PROFI

    je špeciálny akrylátový lak s vysokou priľnavosťou na betón, vysokou svetlo stálosťou, odolnosťou UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Vyznačuje sa zvýšenou odolnosťou proti tvorbe vápenných výkvetov a rastu machu a lišajníkov.