Czech Slovak

Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy SANATHERM

Společnost AUSTIS a.s. dodává na trh dva certifikované vnější kontaktní zateplovací systémy vycházející z ETICS:

 • ETICS SANATHERM - s izolantem z polystyrenu
 • ETICS SANATHERM mineral - s izolantem z minerální vlny

ETICS SANATHERM je možno použít pro tepelnou izolaci obvodových stěn starých i nových objektů. Systém SANATHERM mineral je vhodný pro zateplení budov, kde je požadována vyšší paropropustnost systému.
ETICS SANATHERM a SANATHERM mineral splňují svými technickými vlastnostmi veškeré požadavky evropského předpisu ETAG 004 a jsou pro ně vydána evropská technická schválení ETA-07/0180 resp. ETA-07/0181.

Proč systémy ETICS SANATHERM?

 • zvyšují tepelnou ochranu budov a tím snižují spotřebu energie na vytápění
 • vytvářejí podmínky pro zlepšení tepelné pohody
 • snižují možnost vzniku plísní na vnitřním povrchu obvodových stěn
 • snižují teplotní dilatace stavebních konstrukcí
 • zamezují degradaci stavebních konstrukcí vlivem povětrnosti
 • zlepšují vzhled stavební konstrukce

Složení ETICS SANATHERM:

 1. Penetrace stávajícího podkladu SANATHERM PN               
 2. Lepicí hmota SANATHERM LZH – práškový lepicí tmel
 3. Izolační materiál
 • desky z pěnového polystyrenu EPS 70 F, EPS 100 F s prokázanou shodou  (označení CE) dle EN13 163 s třídou reakce na oheň E podle EN 13501-1
 • fasádní desky z minerální vlny (MW) dle ČSN EN 13 162 – TR 15 s třídou reakce na oheň A1 podle EN 13501-1
 1. Talířové hmoždinky s plastovým nebo ocelovým trnem
 2. Výztužná tkanina – VERTEX R 117 A 101 nebo VERTEX R 131 A 101
 3. Armovací hmota SANATHERM LZH – prášková lepicí a armovací hmota
 4. Penetrační nátěr SANATHERM PNO nebo SANATHERM PNO silikon – penetrační nátěrová hmota ke sjednocení savosti podkladu a zvýšení přídržnosti finální omítkoviny
 5. Akrylátová resp. silikonová omítkovina SANATHERM O akrylátová omítkovina nebo SANATHERM O silikonová omítkovina

Součástí ETICS SANATHERM je i ostatní příslušenství:

 • soklové lišty
 • rohové profily
 • okapové profily
 • dilatační lišty
 • okenní dilatační profily 

Podrobný technologický postup ETISC SANATHERM je podrobně zpracován v aplikačním předpisu Vnější tepelně izolační kompozitní systémy SANATHERM.

Stiahnúť